FTK

KỶ LỤC ĐỌC SÁCH

Kỷ lục Đọc Sách FasTracKidsFasTracKids hợp tác với Jumpstart trong một sự kiện thường niên được tổ chức vào một ngày duy nhất trong năm, khi hàng triệu cá nhân tụ họp để tán dương việc biết đọc biết viết và hỗ trợ cho các nỗ lực thúc đẩy giáo dục mầm non. Kỷ lục Đọc Sách® chứng tỏ sức mạnh của việc đọc sách bằng cách tập hợp những trẻ trước tuổi đi học và những người đã trưởng thành lại gần với nhau để đọc cùng một cuốn sách trong cùng một ngày.

Trong năm 2014, các trung tâm và trường học tham gia cuộc thi đã thành công trong sự kiện đọc câu chuyện Chiếc Bánh Bunny của tác giả Rosemary Wells.

Chiếc Bánh Bunny là câu chuyện về sự ca ngợi của Max và Ruby đối với tính sáng tạo, một lợi ích học tập quan trọng trong mỗi lớp học FasTracKids. Các trung tâm và nhà trường khác nhau tổ chức các hoạt động thú vị kết hợp với sự kiện đọc tập thể câu chuyện trẻ em bằng tranh này.

Kỷ lục Đọc Sách: 21 tháng 10 năm 2014

Các bạn nhỏ FasTracKids đã tham gia vào sự kiện Kỷ lục Đọc Sách hàng năm lần thứ 8, một chiến dịch toàn cầu chú trọng vào tầm quan trọng của việc học đọc viết ở trẻ nhỏ.

Ngày 21/10/2014, FasTracKids, Jumpstart và nhiều nhà ủng hộ giáo dục sớm khác đã thu hút 2.383.645 người tham gia cùng đọc Chiếc Bánh Bunny! FasTracKids đã lập một kỷ lục với số lượng 22.996 độc giả nhỏ tuổi từ 15 quốc gia đóng góp vào tổng thành tích! Chiếc Bánh Bunny đến với các bạn nhỏ tại các sự kiện FasTracKids được tổ chức tại nhiều nhà hát cộng đồng, với sự hợp tác cùng các tổ chức từ thiện vì trẻ em, và kết hợp với nhiều tiết mục biểu diễn sân khấu, múa rối và sự tham gia cùng đọc của các khách mời nổi tiếng trong cộng đồng.

Xem hình ảnh của sự kiện này trên toàn thế giới của chúng tôi trong bộ sưu tập hình ảnh dưới đây. Cùng chung tay giúp chúng tôi phá vỡ kỷ lục thế giới vào năm 2015 bằng cách cho con bạn tham gia Kỷ lục Đọc Sáchtại trung tâm FasTracKids gần nơi bạn sống!