FTK

CUỘC THI HÙNG BIỆN FASTRACK ENGLISH

FasTracKids® cung cấp nhiều cơ hội để con bạn thành công trong thế kỷ 21. Một trong những cơ hội ấy chính là nền tảng ngôn ngữ vững chắc với tiếng Anh. Tại FasTracKids, chúng tôi khuyến khích sự phát triển kỹ năng tiếng Anh của con bạn thông qua việc tổ chức cuộc thi Hùng biện FasTrack® Tiếng Anh hàng năm, một cuộc thi cho phép trẻ thể hiện các kỹ năng tiếng Anh sáng tạo của mình.

Học sinh theo học chương trình FasTrack® English thể hiện sự tiến bộ của mình bằng cách lên ý tưởng, luyện tập và thực hiện một bài phát biểu bằng tiếng Anh. Mỗi thí sinh thực hiện bài phát biểu của mình trong khi đang được ghi hình bởi các giáo viên FasTrack tiếng Anh.

Đề tài cho cuộc thi này được chọn dựa trên các chủ đề mang tính toàn cầu hiện nay. Trẻ em trên khắp thế giới chứng tỏ khả năng truyền đạt sự hiểu biết của mình về chủ đề đã lựa chọn bằng tiếng Anh, cũng như giải thích các chủ đề cụ thể đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến các em trong gia đình, khu dân cư, và cộng đồng. Hơn thế nữa, học sinh được khuyến khích hình thành một bài phát biểu gắn với phong cách học tập của riêng mình, cho phép các em sáng tạo trong suy nghĩ và thể hiện bản thân. Các thí sinh nhỏ tuổi đã cho thấy sự tự tin cao độ trong việc sử dụng ngôn ngữ thứ hai, trong vốn từ vựng và kiến thức tổng thể về tiếng Anh.

Dưới đây là các đoạn ghi hình bài thi thắng cuộc của mỗi danh mục. Xin chúc mừng tất cả những thí sinh của chúng tôi trên toàn thế giới!

Người chiến thắng Hạng mục 1- Mary từ FasTracKids – CitySmart Việt Nam: bài phát biểu 15-30 giây đối với học sinh FasTrack English năm đầu tiên. Mary đã chọn để nói về các chủ đề sau: món đồ chơi ưa thích của bạn là gì và lý do bạn yêu thích nó; món ăn khoái khẩu của bạn là gì và giải thích lý do bạn yêu thích nó; hoặc mô tả phòng ngủ của bạn.

Hạng mục 2 – Stefania từ FasTracKids – Novorossiysk, Nga: bài phát biểu 30-60 giây dành cho học sinh năm thứ hai. Stefania tiết lộ với mọi người về tài năng hay sở thích bí mật của mình.

Hạng mục 2 – Dias từ FasTracKids – thành phố Aktau, Kazakhstan: bài phát biểu 30-60 giây dành cho học sinh năm thứ hai. Dias mô tả cho chúng ta về trang phục yêu thích của mình và những nơi bé thích diện bộ quần áo ấy đến nhất.

Hạng mục 3 – Seoyoung từ FasTracKids – Hàn Quốc: bài phát biểu 30-60 giây dành cho học sinh năm thứ ba. Seoyoung nói với chúng ta về hương vị kem cô bé muốn trở thành, và tại sao.

Hạng mục 3 – Lyla từ FasTracKids – Hàn Quốc: bài phát biểu 30-60 giây dành cho học sinh năm thứ ba. Lyla sáng tạo một câu chuyện về vật nuôi của mình.

Hạng mục 4 – các học sinh FasTrack tiếng Anh từ FasTracKids – Moldova: học sinh biểu diễn một bài hát hoặc giai điệu mà mình đã học được trong chương trình FasTrack English. Tiết mục này có thể được thực hiện theo nhóm hoặc cá nhân.

This will also help you know the subject you would

The very first thing you essay writer cheap will need to consider is whether you are likely to get a newspaper and make it yourself or purchase one.

like to pay for.