FTK

Sự kiện

Chúng tôi luôn mang nhiệt huyết trong việc cung cấp các cơ hội hợp tác cho học sinh tại các trung tâm và trường học FasTracKids® trên toàn thế giới. Các sự kiện của chúng tôi cũng tạo cơ hội cho học sinh đóng góp một hành động tích cực đối với cộng đồng địa phương nơi các em sinh sống, trong các lĩnh vực như xoá mù chữ hay sự bền vững của môi trường.

Những sự kiện quốc tế được thiết kế để gia tăng niềm vui và trải nghiệm học tập suốt đờicho con bạn, trong khi hỗ trợ các em tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của mình. FasTracKids cung cấp cho học sinh một nền tảng cũng như cơ hội sử dụng tiếng nói và tư duy của mình để thay đổi thế giới. Con bạn có thể sử dụng sự sáng tạo để tham gia vào các chiến dịch nhân văn toàn cầu, như sự bền vững của môi trường và các tác động của việc học chữ khi còn nhỏ.

Tìm hiểu thêm về các sự kiện và các cuộc thi quốc tế của chúng tôi với mục tiêu liên tục giới thiệu vai trò quan trọng của các học sinh FasTracKids nhỏ tuổi trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả chúng ta!

 

FTK Tour(5D4N) - Vietnamese

 

Trại Hè FasTracKids Toàn Cầu Tại Hàn Quốc

Đây là lần đầu tiên một đại lý nhận nhượng quyền FasTracKids tổ chức kỳ trại gia đình toàn cầu, một sự kiện sẽ giới thiệu những nét đột phá nhất của các chương trình FasTracKids, và quan trọng hơn, sẽ mang lại một chuyến du lịch tuyệt vời cho các gia đình FasTracKids. Xem thêm…

Kỷ Lục Đọc Sách

Kỷ Lục Đọc Sách

Ngày 21/10, các học sinh FasTracKids nhỏ tuổi sẽ tham gia vào cuộc thi Kỷ lục Đọc Sách hàng năm lần thứ 8, một chiến dịch quốc tế tập trung vào tầm quan trọng của việc học chữ sớm. Kỷ Lục Đọc Sách chứng tỏ sức mạnh của việc đọc bằng cách tập hợp những trẻ trước tuổi đi học và những người đã trưởng thành có quan tâm lại với nhau để đọc cùng một cuốn sách trong cùng một ngày. Xem thêm…

Hùng Biện FasTracKids

Hùng Biện FasTracKids

FasTracKids tổ chức cuộc thi hùng biện quốc tế hằng năm dành cho trẻ em. Học sinh theo học chương trình FasTrack® Nền Tảng trình bày về những nỗ lực và sự tiến bộ của mình bằng cách nghiên cứu, viết và trình bày bài phát biểu của riêng mình trong ngôn ngữ mẹ đẻ. Xem thêm…

Hùng biện FasTrack Tiếng Anh

Hùng biện FasTrack Tiếng Anh

FasTrack® tiếng Anh là chương trình tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL) hàng đầu mà ở đó mỗi học sinh đều nói chuyện – bằng tiếng Anh! Chúng tôi tin rằng những tiếng nói đó cần được lắng nghe trên toàn thế giới. Cuộc thi Hùng biện FasTrack tiếng Anh hàng năm lần thứ hai đã có hơn 350 thí sinh gửi các đoạn phim ghi hình thể hiện kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Xem thêm…

Sáng kiến Toàn cầu FasTracKids

Sáng kiến Toàn cầu FasTracKids

Chương trình Sáng kiến toàn cầu “Nguồn Nước Khôn ngoan” của chúng tôi dành cho học sinh theo học chương trình FasTracKids tại trung tâm có học sinh tham gia cơ hội để học về bảo tồn nguồn nước, hợp tác trong các hoạt động tại lớp và khởi xướng các dự án cộng đồng. Xem thêm…